Monthly Archives: mai 2013

VinylPlus: Europa følger målsettingen for gjenvinning av PVC.

VinylPlus, den europeiske PVC-industriens program for bærekraftig, registrerte 362 076 tonn resirkulert PVC i fjor, noe som viser at man er på god vei for å møte utfordringen med å resirkulere 800 000 tonn per år innen 2020. Resultatene for 2012 ble presentert under Vinyl Sustainability Forum 2013 i Istanbul. En rekke VinylPlus arbeidsgrupper er […]

Gjenåpning av PVC Forum Norge

PVC Forum Norge er nå gjenåpnet etter ønske og initiativ fra tidligere medlemsbedrifter. Organisasjonsnummer og internett domener er de samme som tidligere. Nye PVC Forum Norge vil være en bransjegruppe tilknyttet Plastindustriforbundet og Norsk Industri. Forumet vil også være en del av et europeisk nettverk, PVC Network, som organiseres av The European Council of Vinyl […]