Om oss

Formål
PVC Forum skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes rammebetingelser, nasjonalt og internasjonalt, og kommunisere næringens betydning og posisjon i samfunnet. PVC Forum skal bidra til å styrke kunnskapsnivået og stoltheten hos medarbeiderne i medlemsbedriftene.

Visjon
PVC-plast er av myndigheter, miljøorganisasjoner og opinionsdannere akseptert som et miljøriktig materiale som i sitt livsløp ikke bidrar til å påvirke miljøet mer negativt enn alternative materialer. Produsenter og foredlere av PVC ser seg tjent med å merke sine produkter med navn og resirkuleringssymbol.

Mål
PVC Forum skal informere definerte målgrupper om PVCs betydning og funksjon i samfunnet med særlig vekt på materialene som inngår i PVC som råstoff, på bearbeidingsprosesser, produkter, egenskaper og de miljømessige effekter av PVC. PVC Forum skal bidra til en åpen dialog mellom samfunnet og PVC Forums medlemsbedrifter og formidle aktuell og saklig informasjon til målgruppene. PVC Forum skal bidra til å løse de kommunikasjonsmessige og næringspolitiske utfordringer medlemsbedriftene står overfor.

Comments are closed.