VinylPlus: Europa følger målsettingen for gjenvinning av PVC.

vinylplusVinylPlus, den europeiske PVC-industriens program for bærekraftig, registrerte 362 076 tonn resirkulert PVC i fjor, noe som viser at man er på god vei for å møte utfordringen med å resirkulere 800 000 tonn per år innen 2020. Resultatene for 2012 ble presentert under Vinyl Sustainability Forum 2013 i Istanbul.

En rekke VinylPlus arbeidsgrupper er svært aktive med å studere hvordan man får til økt bruk av fornybar energi og råvarer, bærekraftig bruk av tilsetningsstoffer og et miljømessig forbedret fotavtrykk av PVC-produksjon.
VinylPlus utvikler konsepter i samarbeid med The Natural Step – en uavhengig organisasjon som gir innspill og veiledning til VinylPlus programmet – og det britiske sertifiseringsorganet BRE.

Kilde: European Plastic News

Comments are closed.