VinylPlus når nye høyder og dokumenterer over 440.000 tonn resirkulert PVC i Europa i 2013

vinylplus_logo_webBrüssel 8. mai 2014.
VinylPlus, den europeiske PVC-industriens program for bærekraftighet, registrerte rekordhøye 444.468 tonn med resirkulert PVC i fjor – og bekrefter dermed at industrien er på god vei til å møte utfordringen med å resirkulere 800.000 tonn pr år innen 2020.
Resultatene fra 2013 ble i dag presentert på Vinyl Sustainability Forum 2014 i Roma. I sin velkomsttale til delegater og foredragsholdere, som inkluderer internasjonale, europeiske og italienske institusjoner, frivillige organisasjoner, forhandlere og representanter fra PVC-industrien i hele verden, uttalte styreleder for VinylPlus, Michael Träger: “VI er veldig stolte av å vise hvordan VinylPlus kontinuerlig viser fremgang og nærmer seg sine målsettinger. Godt forankret i våre forpliktelser bidrar fremgang til et sterkt samarbeid mellom PVC-industriens bransjegrupper, selskaper, nasjonale foreninger og reelle bidrag fra våre interessegrupper. Det er årsaken til at årets Forum fokuserer på å øke verdien av partnerskap og dets bidrag til en mer bærekraftig framtid.” Han tilføyde “vårt engasjement er sterkt, og vi vil fortsatt garantere maksimal innsats for å drive PVC-industrien mot en grønnere økonomi og for å fremme en mer bærekraftig modell for industriell produksjon på globalt nivå ved å spre vår tilnærming, erfaring og beste praksis”.

Rådsleder for Miljø i Ferrara kommune, Rossella Zadro, understreket i sin tale til Forumet viktigheten av et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor på lokalt nivå: “Det er svært viktig at offentlige myndigheter lytter til, forstår og har en kontinuerlig dialog med industrien i deres region, slik tilfellet er med VinyLoop®[1]. Med dette som utgangspunkt, kan offentlige myndigheter spille en proaktiv rolle ved å foreslå prosjekter og tiltak som er til fordel for alle, også for innbyggerne”.

På grunn av tilstedeværelsen av ‘legacy additives’2 i PVC, var EU regelverket i 2013 en alvorlig utfordring for industrien da det har potensial til å redusere mengden av resirkulerbar PVC. Denne bekymringen gjelder ikke kun resirkulering av PVC, men også mange andre resirkulerbare materialer.

VinylPlus har gjort en betydelig innsats mot relevante myndigheter for å løse dette problemet.

I 2013 registrerte VinylPlus en nedgang på 81,4% i bruken av blyholdige stabilisatorer innefor EU-27 sammenliknet med nivået i 2007, godt i rute for å fullføre full utfasing innen utgangen av 2015. I 2014 vil forpliktelsen utvides til å gjelde EU-28.

Å fremme bevissthet om bærekraftighet er et hovedelement i VinylPlus programmet. I 2013 ble de frivillige forpliktelsene, utvikling og resultater fra VinylPlus presentert gjennom aktiv deltakelse i konferanser, arrangementer og utstillinger på europeisk og globalt nivå, som for eksempel EU-kommisjonenes årlige forum for internasjonale spørsmål og utviklingssamarbeid, European Development Days. I november 2013 ble VinylPlus medlem av Green Industry Platform (GIP), et felles initiativ fra FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) og FNs miljøprogram (UNEP).

Barbara Kreissler, leder for Business Partnerships Group i UNIDO, sa i sin tale i Roma: “UNIDO er spesielt stolte over å ha et bredt industrisamarbeid som VinylPlus tilknyttet Green Industry Platform. Nylige milepæler som er oppnådd demonstrerer hvordan privat sektor kan være genuint forvandlende og kan lede an for å ta et viktig steg mot målsettinger om bærekraftighet og realisere en mer omfattende og bærekraftig modell for industriell utvikling. Denne samarbeidsmodellen er derfor av stor betydning, ikke bare i europeisk sammenheng, men også for utviklings- og overgangsøkonomier som bare er i begynnelsen av sin reise mot bærekraftig økonomisk vekst.”

www.vinylplus.eu

-SLUTT-

Om VinylPlus: VinylPlus ble lansert i 2011og er et fornyet frivillig engasjement over ti år for bærekraftig utvikling av den europeiske PVC-industrien. VinylPlus programmet ble utviklet i en åpen prosess med interessenter fra industrien, frivillige organisasjoner, myndigheter, offentlige representanter og brukere. Fem hovedutfordringer er identifisert basert på The Natural Step System Conditions for a Sustainable Society.

Kontakt : Amélie de Bien, amelie.debien@plasticseurope.org. Tel: +32 (0)2 6767440; Mobil: +32 (0) 475 897374

 

[1] Med VinyLoop® teknologi (nå tilgjengelig for lisensiering på verdensbasis), kan PVC-avfall fra forbruker som er vanskelig å behandle bli resirkulert til PVC-kompound med høy kvalitet. VinyLoop® fabrikken i Ferrara, Italy, oppnådde i fjor en økning på 55% (802 tonn) i resirkulering av presenninger sammenliknet med 2012.

2 ‘Legacy additives’ er tilsetningsstoffer som ikke lenger brukes i PVC-produkter men som kan forekomme i resirkulert PVC.

Comments are closed.