Om PVC

Polyvinylklorid (PVC) er en av våre mest brukte plaster og brukes i mange produkter innenfor bygg og anlegg, transport, emballasje, elektrisk/elektronikk og helse. PVC har vært i kommersiell bruk siden 1933 og står i dag for ca. 20 % av all plast som produseres på verdensbasis.

PVC er et svært holdbart bygningsmateriale med lang levetid. Rundt 70 % av all forbruk av PVC går til produkter med lang eller svært lang levetid. Noen PVC produkter er designet til å vare i over 100 år. Produktene kan være harde eller myke, stive eller fleksible, hvite eller svarte eller fra et vidt fargespekter.

PVC bruker atskillig mindre av ikke-fornybare oljeressurser enn andre termoplaster. Olje og gass er begrensete ressurser, og 43 prosent av råvaren til PVC kommer fra olje/gass via produktet etylen (eten). Forbruket av etylen til PVC utgjør kun 0,3 % av verdens årlige forbruk av olje. Sukkeravlinger er en ny kilde til framstilling av etylen. Omfanget er foreløpig marginalt men voksende. Klorinnholdet i PVC kommer fra salt og utgjør 57 prosent av PVC. Salt regnes som en ubegrenset ressurs og har det kjemiske navnet natriumklorid. Et viktig biprodukt er natronlut, et produkt som den kjemiske industrien er helt avhengig av.

Comments are closed.