Gjenåpning av PVC Forum Norge

PVC Forum NorgePVC Forum Norge er nå gjenåpnet etter ønske og initiativ fra tidligere medlemsbedrifter. Organisasjonsnummer og internett domener er de samme som tidligere. Nye PVC Forum Norge vil være en bransjegruppe tilknyttet Plastindustriforbundet og Norsk Industri. Forumet vil også være en del av et europeisk nettverk, PVC Network, som organiseres av The European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM).

Comments are closed.